Thông báo

Chính sách quyền riêng tư

Ngày có hiệu lực: ngày 25 tháng 2 năm 2019

Kiwi Science LLC ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") vận hành trang web ("Dịch vụ").

Bảo vệ dữ liệu được Kiwi Science LLC thực hiện rất nghiêm túc. Việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để Dịch vụ hoạt động. Do đó, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý từ chủ đề dữ liệu trong quá trình đăng ký.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân phải luôn tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và tuân theo các quy định bảo vệ dữ liệu cụ thể của quốc gia áp dụng.

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ điều khoản thành viên

Định nghĩa

Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin đó và thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi).

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).

Cookies

Cookies là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của Người dùng.

Kiểm soát viên

Người kiểm soát dữ liệu nghĩa là người (một mình hoặc tham gia hoặc chung với người khác) xác định mục đích và cách thức mà bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đang hoặc sẽ được xử lý. Với mục đích của Chính sách bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu dữ liệu của bạn.

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ người nào (không phải là nhân viên của Bộ điều khiển dữ liệu) xử lý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

Chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào là chủ thể của Dữ liệu cá nhân.

Người dùng

Người dùng là cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng với Chủ thể dữ liệu, chủ thể của Dữ liệu cá nhân.

Sự đồng ý

Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là bất kỳ dấu hiệu nào được đưa ra một cách tự do, cụ thể, được thông báo và rõ ràng về mong muốn của chủ thể dữ liệu mà họ, bằng một tuyên bố hoặc bằng một hành động khẳng định rõ ràng, biểu thị sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ấy hoặc cô ấy.

Chi tiết liên hệ

TÊN ĐẦY ĐỦ QUYỀN HỢP PHÁP Kiwi Science LLC

ĐỊA CHỈ EMAIL: info@kiwi-science.com

ĐỊA CHỈ HÒM THƯ: 0012

Thu thập và sử dụng dữ liệu

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu thu thập được

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn mà chúng tôi đã nhóm lại sau đây:

Dữ liệu nhận dạng bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc định danh tương tự, ngày sinh và giới tính.

Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và địa chỉ email.

Dữ liệu tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và chi tiết paypal để thanh toán.

Dữ liệu giao dịch bao gồm chi tiết về các khoản thanh toán từ bạn cho các nhà bán lẻ nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi theo thời gian và các chi tiết khác về sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua từ các nhà bán lẻ đó thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu kỹ thuật và sử dụng Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho những lần đó trang, định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu hồ sơ bao gồm tên người dùng và mật khẩu, mua hàng hoặc đơn đặt hàng của bạn, sở thích, sở thích, phản hồi và phản hồi khảo sát của bạn.

Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm các ưu tiên của bạn trong việc tiếp thị từ chúng tôi và các ưu tiên giao tiếp của bạn.

Dữ liệu cookies

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm số định dạng ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.

Đọc thông tin đầy đủ về chúng tôi Chính sách cookie page.

Dữ liệu của bạn được thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về bạn, bao gồm thông qua

Tương tác trực tiếp

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Danh tính, Liên hệ, Giao dịch hoặc Dữ liệu Tài chính của bạn bằng cách điền vào biểu mẫu hoặc bằng cách tương ứng với chúng tôi qua bưu điện, email hoặc cách khác.

Công nghệ tự động hoặc tương tác

Khi bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu Kỹ thuật về thiết bị, hành động và kiểu duyệt web của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác.

Các bên thứ ba thiết yếu

Để tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ hoàn lại tiền, chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba thiết yếu khác nhau như được nêu dưới đây:

Technical, Transactional and Contact Data from the following parties:

a) Mạng liên kết dựa trên cả trong và ngoài EU

b) SendInBlue nhà cung cấp tiếp thị email của chúng tôi

Kiwi Science LLC sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập những phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc hoạt động gian lận
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó

Không tham gia

Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng liên kết hủy đăng ký trong email hoặc bằng cách quản lý tùy chọn liên lạc của bạn trong cài đặt tài khoản của bạn.

Lưu giữ dữ liệu

Kiwi Science LLC sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Kiwi Science LLC cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Vương quốc Anh và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Vương quốc Anh và xử lý dữ liệu đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn với điều đó

Kiwi Science LLC sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Tiết lộ cho thực thi pháp luật

Kiwi Science LLC sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Những yêu cầu pháp lý:

Kiwi Science LLC có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Kiwi Science LLC
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

QUYỀN CỦA BẠN

Kiwi Science LLC nhằm mục đích thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể cập nhật Dữ liệu Cá nhân trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của mình. Nếu bạn không thể thay đổi Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện các thay đổi bắt buộc.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là "yêu cầu truy cập chủ đề dữ liệu"). Điều này cho phép bạn nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý hợp pháp dữ liệu đó không.

Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này cho phép bạn có bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi giữ về bạn đã sửa, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó.

Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn, dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng, có thể đọc bằng máy. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn cung cấp cho chúng tôi sử dụng.

Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào chúng tôi đang dựa vào sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu đây là trường hợp tại thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của bạn.

Để thực hiện các quyền của bạn như chi tiết ở trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@admoney.com

Những gì chúng tôi có thể cần từ bạn

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận được nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google để theo dõi và báo cáo lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

Bạn có thể từ chối cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản bảo mật của Google: http://www.google.com/intl/en/polaho/privacy/

Liên kết đến các dịch vụ khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các Dịch vụ khác không do chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến Dịch vụ của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi Dịch vụ bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ Dịch vụ hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới 13 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Qua email: info@kiwi-science.com

Thông Tin Bổ Sung

Đạt điểm bằng cách nào?