Thông báo

Giới thiệu về Cookies

Trang web sử dụng cookie. Cookie là một phần nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và khả năng tìm kiếm. Nếu bạn đã đăng ký với trang web của chúng tôi, cookie cũng sẽ quản lý thông tin đăng nhập và phiên của bạn ở phần thành viên của website.

Nếu bạn không muốn máy tính của mình nhận và lưu trữ cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật trong trình duyệt web của mình (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, v.v.). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng đầy đủ nếu trình duyệt của bạn cho phép cookie.

Bằng cách vô hiệu hóa cookie, bạn có thể thấy trải nghiệm trang web của chúng tôi bị hạn chế.


1. Cookies của chúng tôi

Chúng tôi có thể phân loại các cookie mà chúng tôi sử dụng thành hai loại, cookie thiết yếu và cookie hiệu suất. Các bảng dưới đây mô tả chi tiết các cookie chúng tôi sử dụng và mục đích của chúng.

Cookies cần thiết

Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn sử dụng trang web và / hoặc sử dụng các tính năng của nó như truy cập các khu vực an toàn. Nếu không có các phần này, trang web sẽ không hoạt động chính xác.

Cookie hiệu suất

Cookies hiệu suất thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Những cookie này không thu thập bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn và chúng chỉ được sử dụng để cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi.

Google Analytics là một dịch vụ được sử dụng rộng rãi bởi chủ sở hữu trang web và quản trị trang web để thu thập số liệu thống kê về cách người truy cập tương tác với trang web. Những thống kê này được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện trang web. Để biết thêm thông tin về Google Analytics và cookie của họ bấm vào đây.

2. Cookie của bên thứ ba

Cookies cũng được thiết lập bởi các bên thứ ba trên trang web này. Thông tin thêm về cookie được đặt bởi bên thứ ba và cách hạn chế hoặc chặn cookie của họ có thể được truy cập bằng cách nhấp vào liên kết đến trang web của họ bên dưới.

Tên Mô tả Hạn chế các Cookies này
Facebook Các cookie facebook được sử dụng để cho Facebook biết bạn đã đăng nhập vào Facebook và để giúp bạn sử dụng các nút chia sẻ xã hội. Thông tin Bổ sung
Google Analytics Những cookie này thu thập số liệu thống kê về người truy cập vào trang web,họ đã truy cập vào trang web từ đâu và các trang họ đã truy cập. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng các trang web và cải thiện trang web của chúng tôi. Thông tin Bổ sung
Twitter Twitter sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với các dịch vụ của họ khi đăng nhập. Chúng cũng được sử dụng trong chức năng của các nút chia sẻ xã hội. Thông tin Bổ sung
Vkontakte Вконтакте sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với các dịch vụ của họ khi đăng nhập. Chúng cũng được sử dụng trong chức năng của các nút chia sẻ xã hội Thông tin Bổ sung

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cookie chúng tôi sử dụng trên trang web, vui lòngliên hệ chúng tôi.

Thông Tin Bổ Sung

Đạt điểm bằng cách nào?